Handlingar årsmöte 2023

  • 21 mar 2023

Onsdagen den 29 Mars kl 18.30 hålls årmöte i Brunnsvikens Kanotklubb. Efter mötet bjuder klubben på enklare fika. Välkomna! 

Se handlingar för årsmötet nedan: 

Dagordning Årsmöte 2023-03-29

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning 2022 

Revisionsberättelse 2022

Bilaga 2. Stadgeändring