Allmänna villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en aktivtet eller medlemskap hos BKK skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.
Avgiftsbelaga aktiviteter aviseras och faktureras samtidigt.
Dessa dokument finns även alltid tillgängliga för utskrift under rubriken "Mitt konto"/Sammanfattning/.

Bokningar är bindande.
men man kan under föreskriven tid själv avboka sig via "mitt konto"
28 dagar:  Medlemskap och långturer
7 dagar:  Övriga aktiviteter

Om avgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas.

Återbetalning av kursavgiften görs endast vid sjukdom/olycka som är av sådant slag att kursen inte kan fullföljas och styrks med läkarintyg. Kursavgiften återbetalas för den tid som läkarintyget avser.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är för lågt. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter 

Här nedan kan ni läsa om hur vi hanterar era personuppgifter. 

Integritetspolicy BKK

Vill ni få info om vilka uppgifter vi har sparade så fyll i och skicka in formuläret nedan. 

Formulär för begäran registerutdrag