Nyheter

Höstmöte 24 november BKK

  • 30 okt 2015

Tisdagen den 24 november kl 18.30 kommer det att hållas höstmöte på Brunnsvikens Kanotklubben. Alla medlemmar är välkomna att delta, efter mötet bjuds det på fika.

Dagordning för mötet

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av justeringsmän.

4. Mötets behöriga utlysande.

5. Styrelsens förslag till årsmötet angående förändringar i klubbens stadgar.

6. Övriga frågor.

7. Mötets avslutande.

Välkomna!

Ljusfest vid Brunnsviken

  • 25 okt 2015

image: Ljusfest vid Brunnsviken

Söndagen den 1 november 2015 mellan kl 16.00-19.00 kommer den årliga Ljusfesten kring Brunnsviken att äga rum. Brunnsvikens Kanotklubb är en del av alla medverkande aktörer kring Ljusfesten. Vi kommer att ställa ut marschaller vid strandlinjen runt kanotklubben. Vill man ut och paddla på vattnet med fackla eller annan belysning så riggas kanoter från kl 15.30. Ljusfesten avslutas kl 19.00

 

 

Städdag lördag 24 oktober

  • 19 okt 2015

Nu på lördag den 24 oktober är det dags för städdag! Din närvaro ska registreras senast kl.9.00 för att räknas som arbetsplikt. Klubben bjuder på lättare lunch och dagen avslutas allra senast kl.15 men troligtvis tidigare. Kom ihåg att det är obligatoriskt att genomföra arbetsplikt minst en gång om året för dig som har kanotplats. Om du har förslag på saker som behöver åtgärdas under städdagen mailar du Fastighetsgruppen på fastighet@bkk.se så att rätt material kan köpas in. Vi ses på lördag!

Kajakflytt

  • 13 okt 2015

Vi flyttar kajaker från Brunnsviken till Eriksdalsbadet under kvällen. Om du har möjlighet att hjälpa till är det mycket välkommet. Vi ses kl 17.20 utanför pannrummet på andra sidan klubbhuset och sedan hjälps vi åt att bära upp kajaker från bilen till båssangen i Eriksdalsbadet. Sen kan vi öva i bassängen hela vintern.