Nyheter

Årsmöte 2022

  • 6 feb 2022

Onsdagen den 30 mars hålls årsmöte i Brunnsvikens Kanotklubb. Vi startar mötet kl.18:30. Efter mötet bjuder klubben på enklare fika. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda på styrelse@bkk.se senast den 28 februari. Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka innan mötet.

BKK stadgar

Dagordning 2021-03-30

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Motion 1

Förslag till stadgeändring (med anledning av motion 1)

Medlemsinfo

  • 6 feb 2022
  • medlemskap

Alla medlemmar har ett konto på bkk.se där du kan logga in och se dina bokningar och fakturor.

Medlemsavgifter, kanotplats, nyckeldeposition faktureras och aviseras via mail till den adress du angivit. Det är mycket viktigt att du som medlem själv går in och ändrar, t ex ny adress, telefonnummer eller mail.

Styrelse och funktionärer arbetar ideellt vilket kan påverka svarstiden på frågor mm från er medlemmar.

Med vänliga hälsningar/

Styrelsen