Årsmöte 2022

  • 6 feb 2022

Onsdagen den 30 mars hålls årsmöte i Brunnsvikens Kanotklubb. Vi startar mötet kl.18:30. Efter mötet bjuder klubben på enklare fika. 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda på styrelse@bkk.se senast den 28 februari. Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka innan mötet.

BKK stadgar

Dagordning 2021-03-30

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisning 2021

Motion 1

Förslag till stadgeändring (med anledning av motion 1)