Examination i grönt paddelpass

  • 12 maj 2019

Examination i grönt paddelpass

Vi kommer genomföra en examination för grönt paddelpass i juni.
Det blir en kväll, examinationen tar ca. 3 timmar, ca. 2 timmar på vatten och ca. 1 timme på land.

Du kan Läsa mer om europeiska paddelpasset på svenska kanotförbundets hemsidan:
www.kanot.com 
Under rubriken paddelpass finns information hur paddelpasset är uppbyggt och vilka kunskaper det krävs för olika nivåer.

Hör av dig till mig om du är intresserad, eller har frågor, vi letar gemensamt efter ett datum.
karin.geissler@bkk.se